Mijn naam is Cor Nesse. Sinds 2009 werk ik in de kortdurende zorg, ook wel basis GGZ genoemd (BGGZ). Ik behandel hoofdzakelijk volwassenen volgens een kortdurende cliëntgerichte methode. Dit houdt in dat jij als cliënt de regie hebt over de behandeling en dat jouw vraag centraal staat in de behandeling. 

Lees meer over welke klachten ik behandel

Mijn naam is Yvonne Jager. Ik heb ruim twaalf jaar ervaring binnen de GGZ. Sinds januari 2023 werk ik als gezondheidszorgpsycholoog voor psychologenpraktijk Nesse. Binnen de basis-GGZ doe ik kortdurende behandeling bij volwassenen met uiteenlopende klachten zoals; trauma, rouw, stemmingsklachten, angstklachten en eetproblemen. Samen met u probeer ik weer grip te krijgen op uw klachten.

Ik heb van nature een vriendelijke en rustige houding. Ik maak hoofdzakelijk gebruik van EMDR en cognitieve gedragstherapie, maar ook van technieken vanuit de schematherapie, oplossingsgerichte therapie en mindfulness.