Sinds 2009 werk ik in de kortdurende zorg, ook wel basis GGZ genoemd (BGGZ). Ik behandel hoofdzakelijk volwassenen volgens een kortdurende cliëntgerichte methode. Dit houdt in dat jij als cliënt de regie hebt over de behandeling en dat jouw verhaal centraal staat in de behandeling. Ik vind het prettig samen met mijn cliënten de oplossing voor hun probleem te vinden. Door samen tot oplossingen te komen is het resultaat van de behandeling meer eigen en houd je het beter vast voor de toekomst.

Lees meer over welke klachten ik behandel