Het is mogelijk om op papier, via ZORGDOMEIN of via zorgmail naar mij te verwijzen. Het is dan belangrijk dat er een vermoeden van een DSM-stoornis vermeld is op de verwijsbrief.

 

Contact

T 06 152 754 84
cor@praktijknesse.nl